RODO | POLITYKA PRYWATNOŚCI |CIASTECZKA

Regulaminy

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe prawo o nazwie Regulacja o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO). RODO pomoże chronić prywatność i sposób przechowywania danych osobowych. Zabezpieczam Wasze dane takie jak np.: adres, email, numer telefonu czy informacje dotyczące Waszego ślubu czy sesji. W każdej chwili macie prawo wglądu do treści danych oraz żądania ich poprawienia lub usunięcia. Korzystanie ze strony, przeglądanie treści na niej umieszczonych nie wymaga podania żadnych danych osobowych. Dane osobowe potrzebne są jedynie w przypadku chęci kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego lub adresu email umieszczonego na stronie w celu uzyskania oferty współpracy – w tym przypadku podanie danych jest niezbędne.

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Administratorem danych jest Dorota Bieniek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Dorota Bieniek Fotografia; ul. Miłosza 10; 43-200 Pszczyna ; NIP: 6381837665; REGON: 383382393. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Prowadzący Stronę zobowiązuje się do ochrony danych osobowych.
3. Wypełniając formularze zlokalizowane na stronie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji opisanego celu formularza oraz ewentualnych kontaktu zwrotnego.
4. Dane osobowe niedoszłych klientów (osób, które poprosiły o ofertę, ale współpraca nie została finalnie nawiązana) będą przechowywane przed okres 1 roku od daty wysłania zapytania. Dane osobowe klientów, z którymi została nawiązana współpraca będą przechowywane przez 5 lat.
5. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania
ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba
że Klient wyraził na to zgodę.
7. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych, a w późniejszym etapie (jeśli zdecydujemy się na współpracę) także laboratoria wywołujące zdjęcia czy drukujące albumy fotograficzne.
8. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U.2018.1000],
ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną [Dz.U.2002.144.1204 ze zm.],
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r.
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych [Dz.U.2004.100.1024];

2 ADMINISTRATOR DANYCH
1. Dane osobowe przetwarzane są:
a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Oferty/Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli wysłałeś zapytanie przez stronę „Poznajmy się” (kontakt).
2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w mojej firmie (czyli ze mną :)) możliwy jest drogą elektroniczną poprzez stronę”Poznajmy się” (kontakt).
3. Mam prawo udostępnić Twoje dane osobowe oraz inne Twoje dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
4. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
5. Nie udostępniam danych osobowych innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przeze mnie albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracuję.

3 PLIKI COOKIES
1. Witryna dorotabieniek.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuję korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosuję pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody mojego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz mojej firmy w celu optymalizacji działań.
3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.
4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Korzystając ze strony www.dorotabieniek.pl akceptujesz powyższe zasady. W przypadku jeśli nie jesteś w stanie ich zaakceptować, proszę o nie korzystanie z tej strony.
2. Jako administrator strony mam prawo do aktualizowania „Polityki Prywatności”. Proszę więc, o okresowe sprawdzania jej treści.
3. W razie jakichkolwiek pytań związanych z „Polityką prywatności” dostępną na stronie www.dorotabieniek.pl , proszę o kontakt poprzez formularz kontaktowy.